CONTACTAR      
 
 
servicios
 
alda Electricitat
 
alda Lampisteria
 
alda Calefacció
 
alda Climatització
 
alda Antenes

Instal·lacions elèctriques domèstiques i industrials


electricitat

Butlletins per canvi de nom, Canvis de potència – Il·luminació - Quadres elèctrics - Automàtics - Diferencials – Automatismes – Domòtica - Averies – Fugides de corrent y Curtcircuits

Emetem Butlletins i Dictàmens

Electricista expert a reparar la seva instal·lació elèctrica.

Reparacions: Avaries elèctriques, curtcircuits, fugides de corrent, problemes d'il·luminació, substitució de mecanismes (endolls, interruptors), sobrecàrrega de línies, baixades de tensió, fusibles, interruptors magneto tèrmics, diferencials, ICP, IGA, temporitzadors, revisions, etc …

Instal·lacions: Instal·lacions en habitatge, locals comercials, naus industrials, comunitats de veïns, oficines; centralitzacions de comptadors, quadres elèctrics, caixa general de protecció (C.G.P), caixa de protecció i mesura (C.P.M), sistemes de protecció, muntants generals, derivacions individuals (I.D.), escomeses, línia general d'alimentació (L.G.A), etc.

Instal·ladors Electricistes autoritzats.

El tècnic li aconsellarà com estalviar en el consum elèctric.
Serveis a empreses, particulars i comunitats.


© 2012 alda instal.lacions caldes s.l.u. * c/ Pau Cuscó, 50 Local * 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) * TEL/FAX 93 862 69 51 * mapa del lloc